Politica de confidențialitate

Dispoziții generale
1.
Operatorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul Magazinului online este Marcin Błahyj care desfășoară activitate comercială sub firma Błahyj Marcin MOSSA cu sediul social în Toruń, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polonia, numărul NIP: 8792402272, numărul REGON: 34035252543 și Piotr Błahyj care desfășoară activitatea comercială sub firma MOSSA Piotr Błahyj cu sediul social în Toruń, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polonia, numărul NIP: 8792429319, numărul REGON: 341215630, conducând în comun societatea de drept civil sub firma MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. cu sediul social în Toruń, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polonia, numărul NIP: 8792554728, REGON: 340440230, adresa de e-mail: ro.store@e-mossa.eu - denumit în continuare "Operator" și fiind atât Furnizorul de servicii al Magazinului online, cât și Vânzătorul. Detaliile de contact ale Operatorului datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de Client sunt prezentate mai jos:

Marcin Błahyj, Piotr Błahyj
ul. Barwna 53
87-100 Toruń, Polonia
adresa de e-mail: dane.osobowe@e-mossa.eu
2.
Datele cu caracter personal ale Clientului vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - denumit în continuare "GDPR" - și cu legislația națională relevantă, respectiv, printre altele, Legea privind protecția datelor cu caracter personal din 10 mai 2018 (Dz. U. pct. 1000 cu modificările ulterioare) și Legea privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice din 18 iulie 2002 (Dz. U. din 2017, punctul 1219, cu modificările ulterioare).
3.
Operatorul acordă o atenție deosebită protejării intereselor persoanelor vizate și, în special, se asigură că datele pe care le colectează sunt prelucrate în mod legal și colectate în scopuri specifice și legitime și că nu sunt supuse unei prelucrări ulterioare incompatibile cu aceste scopuri. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către administrator trebuie să fie corectă și adecvată, în esență, scopurilor pentru care sunt prelucrate datele. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă de timp care nu depășește perioada necesară în scopul prelucrării.
4.
Operatorul protejează datele cu caracter personal împotriva accesului sau dezvăluirii către persoane neautorizate, împotriva pierderii, distrugerii sau modificării neautorizate prin aplicarea unor măsuri de protecție tehnice și de sistem adecvate.
5.
Termenii utilizați în Politica Confidențialitate înseamnă:
 1. Client – o persoană fizică, o persoană juridică sau o unitate organizatorică fără personalitate juridică, dar căreia i se acordă capacitate juridică prin anumite reglementări, care plasează o Comandă în Magazinul online;
 2. Utilizator – orice persoană care utilizează site-ul web al Magazinului online și căreia i se pot furniza servicii electronice sau cu care se poate încheia un Contract de vânzare;
 3. Magazin online (Magazin) – sserviciul de internet disponibil la ro.e-mossa.eu, prin intermediul căruia Clientul poate, în special, să plaseze Comenzi;
 4. Vânzător – Marcin Błahyj și Piotr Błahyj, care conduc împreună societatea de drept civil sub denumirea MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. cu sediul la Toruń, înregistrată în Registrul Central de Evidență a Activităților Economice ținut de către Ministrul Economiei, având adresa sediului și adresa pentru comunicări: ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polonia, numărul NIP: 8792554728, REGON: 340440230, BDO: 000388568, adresa de e-mail: ro.store@e-mossa.eu;
 5. Contract de vânzare – un contract de vânzare de bunuri în sensul Codului Civil, încheiat între MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. și Client, încheiat prin intermediul site-ului Magazinului;
 6. Comandă – declarația de intenție a Clientului, care vizează direct încheierea Contractului de vânzare, specificând în special tipul și numărul de bunuri.
Scopul, domeniul de aplicare și obiectul prelucrării datelor și destinatarii datelor
6.
De fiecare dată, scopul, domeniul de aplicare și destinatarii datelor prelucrate de Operator rezultă din activitățile întreprinse de Client în Magazinul online.
7.
Operatorul prelucrează datele cu caracter personal necesare pentru executarea Contractului de vânzare, furnizate în mod voluntar de către Client la crearea unui cont în Magazinul online pentru a plasa o comandă în Magazinul online.
8.
De fiecare dată, volumul de date necesare pentru încheierea unui Contract de vânzare este indicat în prealabil pe site-ul web al Magazinului online.
9.
Clientul poate accepta să primească un buletin informativ la adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării sau într-o etapă ulterioară. Acordarea consimțământului de mai sus, echivalează cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator în scopul comercializării directe a propriilor produse și cu trimiterea de informații comerciale la adresa de e-mail prin mijloace electronice, astfel cum sunt definite în Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice. Consimțământul dat este voluntar și poate fi retras în orice moment de către Client prin selectarea opțiunii "Dezabonare", care se află pe site-ul web al Magazinului online în locul destinat activării serviciului de buletin informativ sau prin informarea Operatorului prin adresa de e-mail: dane.osobowe@e-mossa.eu.
10.
Scopurile prelucrării de către Operator a datelor cu caracter personal ale Clienților sunt:
 1. încheierea și executarea unui Contract de vânzare sau a unui Contract de furnizare a unui Serviciu Electronic și gestionarea reclamațiilor (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, adică prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract);
 2. marketingul direct al produselor sau serviciilor proprii ale Operatorului (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR, adică persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specificate);
 3. activitățile de marketing, de analiză și de statistică desfășurate atât de Operator, cât și de partenerii săi (inclusiv cei enumerați în pct. 11 de mai jos), precum și de alte entități (așa-numitele părți terțe) cu care operatorul cooperează (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR, adică prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către operator sau de către partea terță).
11.
Destinatarii datelor cu caracter personal ale Clienților Magazinului online sunt entitățile care furnizează servicii legate de executarea Contractului de vânzare. Operatorul furnizează numai datele necesare pentru realizarea unei acțiuni specifice în temeiul Contractului de vânzare:
 1. în cazul unui client care utilizează livrarea prin poștă sau curierat rapid în Magazinul online, Operatorul pune datele cu caracter personal colectate ale Clientului la dispoziția transportatorului sau a intermediarului selectat care efectuează livrarea la comanda Operatorului, adică:
  • GLS - General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki, Polonia
  • DHL - DHL Parcel Polska Sp. Z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Varșovia, Polonia
  • DPD Polska Sp. z o.o., Mineralna 15, 02-274 Varșovia, Polonia
 2. în cazul unui client care utilizează metoda de plată electronică sau cu cardul de credit în Magazinul online, operatorul pune datele cu caracter personal colectate ale Clientului la dispoziția entității selectate care gestionează plățile menționate anterior în Magazinul online, și anume:
  • IdoPayments sp. z o.o., ul. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polonia, KRS: 0000859711, NIP: 8522666251
 3. Operatorul pune datele cu caracter personal la dispoziția entității care operează sistemul informatic al Magazinului online, și anume: IAI S.A. cu sediul la Szczecin, ul. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polonia.
12.
Operatorul nu utilizează mecanisme care implică un proces decizional automatizat, în special datele nu vor fi profilate în sensul articolului 13 punctul 2 lit. (f) al GDPR.
Cookie-uri și date de utilizare
13.
Magazinul online ro.e-mossa.eu nu colectează în mod automat date, cu excepția celor conținute în fișierele cookies, în timpul utilizării site-ul Magazinului.
14.
Fișierele Cookies sunt mici bucăți de informații sub formă de fișiere text trimise de serverul magazinului online și salvate și stocate pe partea vizitatorului magazinului online (de exemplu, pe hard disk-ul unui computer, laptop sau pe cardul de memorie al unui smartphone - în funcție de dispozitivul utilizat de vizitatorul magazinului nostru online). Acestea conțin anumite informații legate de utilizarea de către clienți a Magazinului online ro.e-mossa.eu. Modulele cookies temporare sunt șterse imediat cu închiderea browserul, în timp ce modulele cookies persistente sunt stocate și după ce ați terminat utilizarea paginii de Internet. Cookie-urile accelerează și facilitează utilizarea magazinului online. Informații detaliate despre modulele cookies și despre istoria creării acestora pot fi găsite, printre altele: https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie. Operatorul utilizează fișierele cookies în primul rând pentru a oferi Utilizatorului serviciile furnizate electronic și pentru a îmbunătăți calitatea acestor servicii. În consecință, Operatorul și alte entități care furnizează servicii analitice și statistice operatorului utilizează cookie-urile, stocând informații sau accesând informații deja stocate în dispozitivul final de telecomunicații al Utilizatorului (computer, telefon, tabletă etc.). Tipurile de cookie-uri utilizate de ro.e-mossa.eu sunt:
 1. Cookie-uri de sesiune - acestea funcționează doar în timp ce clientul navighează pe pagina ro.e-mossa.eu, asigurând funcționarea corectă a acestuia, și sunt folosite de serverul magazinului pentru a stoca informații despre activitatea de navigare, ceea ce înseamnă că, dacă conexiunea cu serverul Clientului este întreruptă, clientul se poate întoarce în același loc pe site.
 2. Cookie-uri persistente - rămân pe dispozitivul clientului după ce vizitează ro.e-mossa.eu, ceea ce înseamnă că site-ul poate reține setările clientului în timpul vizitelor ulterioare pe site, facilitând navigarea și reținând preferințele Clientului (de exemplu, reținând opțiunile de produse plasate în coșul de cumpărături, articolele preferate din sortiment, versiunea lingvistică, produsele de interes pentru Client etc.).
 3. Modulele cookies ale terților sunt fișiere care provin, de exemplu, de la serverele de publicitate, serverele companiilor și ale furnizorilor de servicii (de exemplu, motoare de căutare sau hărți plasate pe site-ul web), care permit adaptarea site-ului web la preferințele și obiceiurile Clientului.
15.
Operatorul poate prelucra datele conținute în modulele cookies atunci când vizitatorii utilizează site-ul web al Magazinului online în următoarele scopuri:
 1. identificarea Clienților ca fiind logați la Magazinul online și arătarea că aceștia sunt logați;
 2. memorarea locației Utilizatorului pentru a adapta informațiile furnizate Utilizatorului ținând cont de locația acestuia;
 3. analize ale audienței pe baza unor statistici anonime pentru a înțelege modul în care Utilizatorii utilizează Magazinul online, în vederea îmbunătățirii structurii și funcționalității Magazinului online;
 4. pentru a ajuta la adaptarea produselor oferite de Operator la preferințele individuale și la nevoile reale ale Utilizatorilor, inclusiv prin accelerarea căutării de produse în Magazin, precum și prin personalizarea comunicării și afișării conținutului;
 5. îmbunătățirea Magazinului prin efectuarea de estimări privind statisticile de utilizare a acestuia;
 6. memorarea Produselor adăugate în coș pentru a plasa o Comandă și menținerea sesiunii utilizatorului în cadrul Magazinului;
 7. stocarea datelor din Formularele de Comandă completate, din sondaje sau din datele de conectare la Magazinul online;
 8. pentru adaptarea conținutului paginii Magazinului online la preferințele individuale ale Clientului (de exemplu, în ceea ce privește culorile, dimensiunea fontului, aspectul paginii) și pentru a optimiza utilizarea paginilor Magazinului online;
 9. pentru a păstra statistici anonime care să arate modul în care este utilizat site-ul web al Magazinului online;
 10. în cazul în care Operatorul a obținut consimțământul prealabil în cunoștință de cauză al Utilizatorului, acesta poate utiliza cookie-uri, tag-uri sau alte funcționalități similare pentru a obține informații care să-i permită să afișeze reclame, fie din partea Magazinului, fie de pe site-urile web ale unor terțe părți sau în alt mod, pe baza unei analize a obiceiurilor de navigare ale utilizatorului.
Operatorul serviciului utilizează cookie-uri în scopurile indicate mai sus, printre altele, în colaborare cu:
 1. prezentarea conținutului multimedia pe site-ul web al Serviciului care este descărcat de pe un site web extern:
  • www.youtube.com (operatorul de cookie-uri - Google Inc. cu sediul în SUA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
 2. colectarea de date statistice generale și anonime prin intermediul unor instrumente analitice:
  • Google Analytics (operatorul de cookie-uri - Google Inc. cu sediul în SUA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
  • IAI-Shop.com (operatorul de cookie-uri - IAI S.A. cu sediul în Polonia: Aleja Piastów 30 PL-71-064 Szczecin)
  • Microsoft Advertising (operatorul de cookie-uri - Microsoft Ireland Operations Limited cu sediul în Irlanda: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521)
 3. prezentarea publicității adaptate la preferințele Utilizatorului, utilizând un instrument de publicitate online:
  • Google AdSense (operatorul de cookie-uri - Google Inc. cu sediul în SUA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
  • Facebook.com (operatorul de cookie-uri - Facebook Inc. cu sediul în SUA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; sau Facebook Ireland cu sediul în Irlanda: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Microsoft Advertising (operatorul de cookie-uri - Microsoft Ireland Operations Limited cu sediul în Irlanda: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521)
 4. logarea la serviciu utilizând un cont de pe un alt serviciu:
  • Facebook Connect (operatorul de cookie-uri - Facebook Inc. cu sediul în SUA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; sau Facebook Ireland cu sediul în Irlanda: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Google (operatorul de cookie-uri - Google Inc. cu sediul în SUA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
  • LinkedIn (operatorul de cookie-uri - LinkedIn cu sediul în SUA: 1000 W Maude Sunnyvale, CA 94085)
 5. utilizarea funcțiilor interactive pentru a face cunoscut site-ul prin intermediul rețelelor de socializare:
  • twitter.com (operatorul de cookie-uri - Twitter Inc. cu sediul în SUA: 1355 Market St #900, San Francisco, CA 94103) plus.google.com (operatorul de cookie-uri - Google Inc cu sediul în SUA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
  • Facebook.com (operatorul de cookie-uri - Facebook Inc. cu sediul în SUA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; sau Facebook Ireland cu sediul în Irlanda: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Pinterest (operatorul de cookie-uri - Pinterest, Inc. cu sediul în SUA: 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103)
 6. prezentarea de opinii pe site-ul web, care sunt descărcate de pe un site web extern, precum și în scopul publicării unei opinii privind un produs achiziționat și/sau magazinul online și plasarea acesteia pe site-urile web ale entităților enumerate mai jos, cu acordul prealabil al clientului (caseta checkbox relevant în procesul de comandă):
  • Google (operatorul de cookie-uri - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)
  iar un astfel de consimțământ poate fi revocat de către Client în orice moment prin trimiterea unui e-mail la: adresa: dane.osobowe@e-mossa.eu.
16.
Majoritatea browserelor web de pe piață acceptă stocarea cookie-urilor în mod implicit. Este la latitudinea fiecărei persoane să stabilească condițiile de utilizare a modulelor cookie prin intermediul setărilor browserului său. De exemplu, puteți restricționa parțial (de exemplu, temporar) sau dezactiva complet posibilitatea de stocare a modulelor cookie - în acest din urmă caz, însă, acest lucru poate avea un impact asupra anumitor funcții ale Magazinului online (de exemplu, nu se poate urmări traseul Comenzii prin intermediul Formularului de comandă, deoarece produsele nu rămân în coșul de cumpărături pentru etapele succesive ale Comenzii).
17.
Pentru consimțământul privind utilizarea cookie-urilor de către Magazinul nostru online, sunt relevante setările browserului referitoare la cookie-uri - conform reglementărilor, un astfel de consimțământ poate fi dat și prin intermediul setărilor browserului. În cazul în care nu se dă un astfel de consimțământ, setările cookie-urilor din browser trebuie să fie modificate în corespunzător.
18.
În orice caz, puteți bloca instalarea de module cookies sau puteți șterge modulele cookie permanente utilizând opțiunile relevante ale browserului dumneavoastră. În caz de probleme, vă sfătuim să consultați fișierul de ajutor al browserului dumneavoastră sau să contactați producătorul browserului pe care îl utilizați.
19.
Informații detaliate despre cum să modificați setările cookie-urilor și cum să le ștergeți singuri în cele mai populare browsere web sunt disponibile în secțiunea de ajutor a browserului dvs. și pe următoarele pagini (faceți clic pe linkul respectiv):
20.
Operatorul prelucrează, de asemenea, date de utilizare anonimizate în legătură cu utilizarea Magazinului online (adresa IP, domeniul) pentru a crea statistici care servesc la administrarea Magazinului online. Aceste date sunt agregate și anonime, adică nu conțin nicio caracteristică de identificare a vizitatorilor site-ului Magazinului online. Aceste date nu sunt transmise unor terțe părți.
Drepturile persoanelor vizate
21.
Clientul are dreptul de a solicita Operatorului informații cu privire la datele sale cu caracter personal, de a solicita restricționarea prelucrării, de a solicita modificarea sau corectarea datelor în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete, dreptul la portabilitatea datelor, la restricționarea prelucrării datelor sau la ștergerea datelor și dreptul de a se opune prelucrării datelor.
22.
Clientul poate modifica sau corecta el însuși datele, dacă acestea sunt incorecte sau incomplete, prin utilizarea funcției relevante din contul de Client.
23.
În cazul în care Clientul și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor, consimțământul poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
24.
Pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, trebuie să contactați Operatorul prin trimiterea unui mesaj corespunzător în scris la adresa Operatorului: ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polonia sau prin e-mail la adresa de e-mail a Operatorului: dane.osobowe@e-mossa.eu.
25.
În cazul unei încălcări a normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Clientul are dreptul să depună o plângere la autoritatea de supraveghere, Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych].
Timpul de prelucrare a datelor cu caracter personal
26.
Datele cu caracter personal ale Clientului vor fi prelucrate pentru perioada necesară pentru executarea corespunzătoare a Contractului de vânzare și, ulterior, pentru perioada corespunzătoare termenului de prescripție a creanțelor.
27.
Datele cu caracter personal ale Clienților obținute pe baza consimțământului pentru a fi prelucrate în scopuri de marketing vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului.
Consimțământul pentru publicarea întrebărilor
28.
Utilizatorul este de acord ca Operatorul să poată publica pe site-ul web al Magazinului online conținutul întrebărilor pe care Clientul le trimite Magazinului online prin intermediul formularelor de cerere de informații aflate pe site-ul web al Magazinului online. Întrebările publicate în acest mod nu vor fi însoțite de niciun fel de date ale solicitantului, mai ales adresa de e-mail a acestuia.
Drepturi de autor
29.
Magazinul online, inclusiv denumirea acestuia, precum și imaginile, fotografiile, înregistrările audio, video, prezentările, elementele grafice, informațiile, software-ul și drepturile asupra bazei de date și orice alt material prezentat pe site-ul web al Magazinului sau care poate fi descărcat de pe acesta (denumit în continuare și: "Conținut") fac obiectul unei protecții juridice și sunt deținute de proprietarii acestora, de Vânzător sau de entitățile cu care Vânzătorul a încheiat contractele relevante. Conținutul aparținând Vânzătorului este protejat de drepturile de autor, mărci comerciale, contracte comerciale încheiate și alte drepturi. Utilizatorul are dreptul de a utiliza Conținutul, inclusiv Conținutul aparținând Vânzătorului, în conformitate cu prevederile legale, numai în limitele utilizării sale personale permise și numai în scopul utilizării corespunzătoare a Magazinului online. Utilizarea Conținutului aparținând Vânzătorului în alte scopuri decât cele menționate mai sus este permisă numai pe baza unui acord prealabil acordat de către Vânzător, exprimat în scris sub sancțiunea nulității. Utilizatorul nu are voie să modifice Conținutul aparținând Vânzătorului, în niciun fel sau să reproducă, să imprime, să afișeze public, să distribuie sau să îl utilizeze în orice alt mod în scopuri publice sau comerciale. Utilizarea neautorizată a Conținutului, inclusiv, în special, a Conținutului aparținând Vânzătorului, poate încălca drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv prevederile Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe din 4 februarie 1994), de marca comercială, de confidențialitate și de publicitate sau alte legi sau norme în vigoare. Utilizatorul nu are dreptul de a elimina niciun drept de autor sau marcă comercială din Magazinul online sau din Conținutul aparținând Vânzătorului. Toate drepturile asupra Conținutului care nu sunt acordate în mod expres în această politică de confidențialitate sau în conformitate cu consimțământul scris separat menționat mai sus sunt rezervate de către și pentru proprietarii lor respectivi și, ca atare, sunt protejate de lege.
Dispoziții finale
30.
Magazinul online poate conține linkuri către alte site-uri web. Prezenta politică de confidențialitate se aplică numai Magazinului online ro.e-mossa.eu.
31.
Pentru întrebări referitoare la politica de confidențialitate, vă rugăm să trimiteți un e-mail la: dane.osobowe@e-mossa.eu
32.
Magazinul online își rezervă dreptul de a modifica și de a actualiza această politică în orice moment pentru a se asigura că aceasta îndeplinește în permanență cerințele legale actuale și corespunde gamei actuale de produse și servicii. Orice modificări vor fi publicate sub forma unui text consolidat care conține modificările aduse politicii de confidențialitate pe site-ul web al Magazinului ro.e-mossa.eu. În plus, pentru a face cumpărături de la Magazinul online ro.e-mossa.eu este necesar să citiți și să acceptați de fiecare dată versiunea actuală a politicii.
pixel