Regulamentul Magazinului online MOSSA

Cuprins

Magazinul online ro.e-mossa.eu respectă drepturile consumatorilor. Consumatorul nu poate renunța la drepturile care îi sunt acordate în temeiul Legii privind drepturile consumatorilor. Nu se aplică dispoziții contractuale mai puțin favorabile pentru consumator decât dispozițiile Legii privind drepturile consumatorilor, în schimb, se aplică dispozițiile Legii privind drepturile consumatorilor. Prin urmare, prevederile acestui Regulament nu au ca scop excluderea sau limitarea niciunui drept al consumatorilor în temeiul dispozițiilor legale obligatorii, iar orice posibile îndoieli trebuie interpretate în favoarea consumatorului. În cazul în care există neconcordanțe între dispozițiile prezentului Regulament și dispozițiile menționate anterior, prevalează și se aplică aceste dispoziții.

1
Dispoziții generale
1.1
Magazinul online disponibil la adresa site-ului ro.e-mossa.eu este operat de:

Marcin Błahyj și Piotr Błahyj, care exploatează societatea de drept civil sub denumirea MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. cu sediul la Toruń, înregistrată în Registrul Central al Activităților Economice ținut de Ministerul Economiei, având adresa sediului și adresa pentru comunicări: ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polonia, numărul NIP: 8792554728, REGON: 340440230, BDO: 000388568, adresa de e-mail: ro.store@e-mossa.eu.
1.2
Prezentul Regulament se adresează atât Consumatorilor, cât și Întreprinzătorilor care utilizează Magazinul online.
1.3
Definiții:
 1. Zi lucrătoare – o zi de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale.
 2. Formular de înregistrare – un formular disponibil în Magazinul online pentru crearea unui Cont.
 3. Formular de comandă – un serviciu electronic, un formular interactiv disponibil în Magazinul online care permite plasarea unei Comenzi.
 4. Client – o persoană fizică, o persoană juridică sau o unitate organizatorică fără personalitate juridică, dar căreia i se acordă capacitate juridică prin anumite reglementări, care plasează o Comandă în Magazinul online .
 5. Cod civil – Legea privind Codul civil din 23 aprilie 1964 (Dz.U. din anul 1964 nr. 16, pct. 93, cu modificările ulterioare).
 6. Consumator – înseamnă o persoană fizică care efectuează o tranzacție legală cu un comerciant care nu este direct legată de activitatea sa comercială sau profesională.
 7. Cont – Serviciu Electronic, un set de resurse în sistemul TIC al Furnizorului de servicii, identificat cu un nume individual (login) și o parolă, în care sunt stocate datele furnizate de Beneficiarul de Servicii și informațiile despre Comenzile plasate de acesta în Magazinul online.
 8. Newsletter – Serviciu electronic, un serviciu de distribuție electronică furnizat de Furnizorul de servicii prin e-mail, care permite tuturor Beneficiarilor de Servicii care îl utilizează să primească automat de la Furnizorul de servicii conținutul ciclic al edițiilor succesive ale Newsletter-ului, conținând informații despre Produse, noutăți și promoții în Magazinul online.
 9. Produs; Bun – un articol mobil disponibil în Magazinul online care face obiectul unui Contract de vânzare între Client și Vânzător.
 10. Întreprinzător – înseamnă o persoană fizică care încheie un contract direct legat de activitatea sa de afaceri, dacă din conținutul contractului respectiv rezultă că acesta nu are un caracter profesional pentru aceasta, care rezultă în special din obiectul activității sale de afaceri, pus la dispoziție pe baza prevederilor legale privind Registrul Central de Evidență a Activităților Economice.
 11. Regulament – prezenții termeni și condiții ale Magazinului online.
 12. GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO 2016, punctul 119, cu modificările ulterioare)..
 13. Magazin online (Magazin) – magazinul online al Furnizorului de servicii disponibil la următoarea adresă web: ro.e-mossa.eu.
 14. Vânzător, Furnizor de servicii – Marcin Błahyj și Piotr Błahyj, care conduc împreună societatea de drept civil sub denumirea MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. cu sediul la Toruń, înregistrată în Registrul Central de Evidență a Activităților Economice ținut de către Ministrul Economiei, având adresa sediului și adresa pentru comunicări: ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polonia, numărul NIP: 8792554728, REGON: 340440230, adresa de e-mail: ro.store@e-mossa.eu.
 15. Contract de vânzare – un contract de vânzare a unui Produs încheiat între Client și Vânzător prin intermediul Magazinului online.
 16. Serviciu electronic – un serviciu furnizat pe cale electronică de către Furnizorul de servicii în favoarea Beneficiarului de Servicii prin intermediul Magazinului online.
 17. Beneficiarul de Servicii – o persoană fizică, o persoană juridică sau o unitate organizatorică fără personalitate juridică, dar căreia i se acordă capacitate juridică prin anumite reglementări, care folosește sau intenționează să folosească Serviciul Electronic.
 18. Utilizator – persoană fizică care utilizează funcționalitatea Magazinului on-line, inclusiv un Client sau un Destinatar de servicii.
 19. Legea privind drepturile consumatorilor – Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor (Dz.U. din anul 2014, poziția 827, cu modificările ulterioare).
 20. Comandă – declarația de intenție a Clientului făcută prin intermediul Formularului de Comandă și care vizează direct încheierea Contractului.
2
Servicii electronice în Magazinul online
2.1
Următoarele servicii electronice sunt disponibile în Magazinul online: Cont, Formularul de Comandă și Buletinul informativ
2.1.1
Contul - utilizarea contului este posibilă imediat după ce Beneficiarul de Servicii a finalizat un total de trei pași consecutivi - (1) completarea Formularului de Înregistrare, (2) acceptarea termenilor și condițiilor din regulament și a politicii de confidențialitate (3) apăsarea câmpului "Înregistrare cont". Un Cont pentru Beneficiarul de Servicii este, de asemenea, creat automat în procedura de plasare a unei Comenzi în conformitate cu punctul 2.1.2. din Regulament în cazul în care Beneficiarul de Servicii nu a avut un Cont în momentul plasării Comenzii. Deținerea unui Cont este necesară pentru ca Magazinul online să accepte și să proceseze o Comandă. În Formularul de Înregistrare, este necesar ca Beneficiarul de Servicii să furnizeze următoarele date ale Beneficiarul de Servicii: numele și prenumele / denumirea firmei, adresa de e-mail și parola. Contul este creat exclusiv în scopul procesării Comenzilor plasate în Magazinul online și permite, în special, verificarea statutului și a istoricului Comenzilor individuale. Informațiile privind crearea unui Cont vor fi trimise la adresa de e-mail indicată de Beneficiarul de Servicii.
2.1.1.1
Serviciul Electronic de Cont este furnizat gratuit pentru o perioadă de timp nedeterminată. Beneficiarul de Servicii are posibilitatea, în orice moment și fără a da vreun motiv, să-și șteargă contul (renunțare la cont), trimițând o cerere corespunzătoare Furnizorului de servicii, în special prin e-mail la adresa: ro.store@e-mossa.eu sau în scris la adresa: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polonia.
2.1.2
Formularul de Comandă - utilizarea Formularului de comandă începe în momentul în care Clientul adaugă primul Produs în coșul de cumpărături electronic din Magazinul online. Comanda este plasată atunci când Clientul parcurge în total doi pași consecutivi - (1) completarea Formularului de comandă și (2) apăsarea căsuței "Comand cu obligație de plată" de pe site-ul Magazinului online după completarea Formularului de comandă - până în acest moment, există posibilitatea modificării datelor introduse (în acest scop, trebuie urmărite mesajele afișate și informațiile disponibile pe site-ul web al Magazinului online). În Formularul de comandă, este necesar ca Clientul să furnizeze următoarele detalii despre sine: numele și prenumele/denumirea firmei, adresa (strada, numărul casei/apartamentului, codul poștal, orașul, țara), adresa de e-mail, numărul de telefon de contact și detalii referitoare la Contractul de vânzare: Produsul (Produsele), cantitatea de Produs (Produse), locul și metoda de livrare a Produsului (Produselor), metoda de plată. Pentru Clienții non-consumatori, este necesar să se completeze denumirea societății și numărul de TVA.
2.1.2.1
Serviciul electronic de Formular de comandă este furnizat gratuit, este un serviciu unic și încetează în momentul în care se plasează o comandă prin intermediul acestuia sau în momentul în care Beneficiarul de Servicii încetează în prealabil să mai plaseze o comandă prin intermediul acestuia.
2.1.3
Buletin informativ - utilizarea Buletinului informativ are loc imediat după furnizarea adresei de e-mail în câmpul situat în subsolul paginii ro.e-mossa.eu "Buletin informativ" vizibil pe site-ul Magazinului online la care urmează să fie trimise edițiile ulterioare ale Buletinului informativ și după ce se face clic pe câmpul "Înscrie-te". De asemenea, abonarea la Buletinul informativ este posibilă prin bifarea căsuței de selectare corespunzătoare la crearea unui Cont sau la plasarea unei comenzi - de îndată ce contul este creat și Utilizatorul confirmă consimțământul pentru primirea Buletinului informativ sub forma unui mesaj electronic, Beneficiarul de Servicii este abonat la Buletinul informativ.
2.1.3.1
Serviciul Electronic de Buletinul informativ este furnizat gratuit pentru o perioadă de timp nedeterminată. Beneficiarul de Servicii are posibilitatea, în orice moment și fără a da vreun motiv, să renunțe la Buletinul informativ, trimițând o cerere corespunzătoare Furnizorului de servicii, în special prin e-mail la adresa: ro.store@e-mossa.eu sau în scris la adresa: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polonia.
2.2
Cerințele tehnice necesare pentru a lucra cu sistemul TIC utilizat de Furnizorul de servicii: (1) un calculator, un laptop sau un alt dispozitiv multimedia cu acces la internet; (2) acces la e-mail; (3) un browser web:
 1. Chrome versiunea 49 sau o versiune ulterioară cu JavaScript activat sau
 2. Firefox versiunea 43 sau o versiune ulterioară cu JavaScript activat sau
 3. Microsoft Edge versiunea 13 sau o versiune ulterioară cu JavaScript activat, sau
 4. Opera versiunea 36 sau o versiune ulterioară cu JavaScript activat sau
 5. Safari versiunea 4 sau o versiune ulterioară cu JavaScript activat
 6. activarea cookie-urilor și Javascript în browser.
2.3
Beneficiarul de Servicii este obligat să utilizeze Magazinul online conform cu legea și cu bunele practici, cu respectarea drepturilor personale, a drepturilor de autor și a proprietății intelectuale ale Furnizorului de servicii și ale terților. Beneficiarul de Servicii este obligat să introducă date corecte din punct de vedere faptic. Beneficiarului de Servicii îi este intezis să furnizeze conținut ilegal.
2.4
Furnizorul de servicii va furniza serviciile electronice fără vicii.
2.5
Procedura de reclamație pentru Serviciile Electronice: Reclamațiile legate de furnizarea de servicii electronice de către Furnizorul de servicii și alte plângeri legate de funcționarea Magazinului online (cu excepția procedurii de reclamații privind produsele, care este indicată la punctul 6 din Regulament), pot fi depuse de Beneficiarul de Servicii, de exemplu:
 1. în scris la următoarea adresă: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polonia;
 2. în format electronic prin e-mail la adresa: ro.store@e-mossa.eu.
2.5.1
Se recomandă ca Beneficiarul de Servicii să precizeze în descrierea reclamației: (1) informațiile și circumstanțele referitoare la obiectul reclamației, în special natura și data apariției neregulii; (2) cererea Beneficiarului de Servicii; și (3) datele de contact ale persoanei care depune reclamație - acest lucru va facilita și accelera prelucrarea reclamației de către Furnizorul de servicii. Cerințele menționate în fraza anterioară au doar titlu de recomandare și nu afectează eficacitatea reclamațiilor depuse fără descrierea recomandată a plângerii.
2.5.2
Furnizorul de servicii răspunde la reclamație fără întârziere, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la depunerea acesteia.
2.6
Pentru a asigura securitatea transmiterii mesajelor și a datelor în legătură cu serviciile furnizate în cadrul site-ului web, Furnizorul de servicii ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate gradului de risc de securitate al serviciilor furnizate, în special măsuri pentru a preveni obținerea și modificarea de către persoane neautorizate a datelor cu caracter personal transmise pe internet. Furnizorul de servicii îl informează pe Beneficiarul de Servicii, la cerere, în formă aleasă de Beneficiarul de Servicii, cu privire la riscurile specifice asociate cu utilizarea oricăror servicii furnizate pe cale electronică.
2.7
Utilizatorul care utilizează Serviciul Electronic de Cont poate oferi feedback pe pagina Magazinului on-line.
2.8
De asemenea Utilizatorul poate accepta să ofere feedback entităților prin marcarea unui câmp special atunci când plasează o comandă. În cazul în care își dă consimțământul, Clientul este de acord ca datele sale cu caracter personal, inclusiv adresa de e-mail și informațiile despre achiziția efectuată și evoluția tranzacției în magazinul online, să fie transmise următoarelor entități:
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
în scopul obținerii de feedback cu privire la produsul achiziționat și/sau cu privire la Magazin și plasarea acestuia pe site-urile web ale entităților menționate anterior. Consimțământul poate fi dat entităților descrise mai sus de fiecare dată când se face o comandă.
2.9
În cazul în care opiniile postate de Utilizator în Magazinul on-line constituie opere în sensul Legii din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe (text consolidat Dz. U. din 2006, nr. 90, pct. 631, cu modificările ulterioare), Utilizatorul menționat la punctul 2.7 de mai sus, prin postarea voluntară a opiniilor pe pagina Magazinului on-line din momentul în care acestea sunt stabilite (inclusiv în formă neterminată), acordă Prestatorului de servicii o licență neexclusivă, gratuită și netransferabilă de utilizare a acestor lucrări de către Prestatorul de servicii, care include în special publicarea operelor pe pagina Magazinului on-line, precum și în alte publicații ale Prestatorului de servicii. Licența se acordă pentru toate domeniile de exploatare cunoscute la momentul încheierii contractului de furnizare de Servicii, în special domeniile de exploatare menționate la articolul 50 din Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe menționată anterior și:
 1. în ceea ce privește înregistrarea și reproducerea operei - producerea de copii ale operei cu ajutorul unei tehnici specifice, inclusiv tipărirea, reprografierea, înregistrarea magnetică și tehnica digitală;
 2. în domeniul comercializării originalului sau a copiilor pe care a fost fixată opera - comercializarea, împrumutul sau închirierea originalului sau a copiilor;
 3. în domeniul de aplicare al diseminării unei opere în alt mod decât cel specificat la litera b) de mai sus - reprezentarea publică, expunerea, prezentarea, reproducerea și difuzarea și retransmisia, precum și punerea unei opere la dispoziția publicului astfel încât oricine să aibă acces la ea în locul și în momentul pe care îl alege.
2.10
Utilizatorul recunoaște și acceptă faptul că Magazinul on-line nu este un forum pus la dispoziția publicului larg în scopul publicării oricărui conținut, ci este destinat schimbului de informații factuale și legale (inclusiv opinii, comentarii și evaluări) cu privire la Serviciile electronice sau la Produse.
2.11
Prestatorul de servicii poate anula sau restrânge dreptul Utilizatorului de a utiliza Serviciile Electronice, cu efect imediat, în cazul unei încălcări a Regulamentului de către Utilizator și, în special, în cazul în care Utilizatorul:
 1. a furnizat date incorecte, inexacte sau neactuale la înregistrarea unui Cont în Magazinul online, care induc în eroare sau încalcă drepturile unor terțe părți;
 2. a comis, prin intermediul Magazinului online, o încălcare a drepturilor personale ale unor terțe părți, în special a drepturilor personale ale altor Clienți ai Magazinului online;
 3. se angajează în orice alt fel de comportament care este considerat de către Furnizorul de servicii ca fiind o încălcare a legislației aplicabile sau a principiilor generale de utilizare a Internetului sau în detrimentul bunului nume al Furnizorului de servicii.
2.12
Utilizatorul este obligat mai ales:
 1. să nu furnizeze sau să transmită conținut interzis prin lege, de exemplu, care promovează violența, este defăimător sau încalcă drepturile personale și alte drepturi ale unor terțe părți,
 2. să nu utilizeze magazinul online într-un mod care să afecteze funcționalitatea acestuia, în special prin utilizarea anumitor programe sau dispozitive,
 3. să nu întreprindă acțiuni cum ar fi: trimiterea sau postarea de informații comerciale nesolicitate (spam) în cadrul Magazinului online,
 4. să nu utilizeze Magazinul online într-un mod care îi poate deranja pe ceilalți clienți;
 5. să folosească orice conținut postat în cadrul Magazinului online numai pentru uz personal,
 6. să utilizeze Magazinul online într-un mod compatibil cu reglementările în vigoare în Republica Polonă.
2.13
Prin publicarea unei opinii, Utilizatorul declară că:
 1. publicarea Opiniei de Magazinul on-line nu încalcă legea, bunele moravuri sau drepturile nimănui,
 2. va despăgubi Vânzătorul pentru toate pretențiile care pot apărea în legătură cu publicarea Opiniei prin intermediul Magazinului on-line, inclusiv: va plăti oricare remunerație, daune-interese sau compensații acordate sau convenite, va rectifica consecințele încălcării și va satisface orice alte pretenții, precum și va acoperi costurile, inclusiv cele juridice, care decurg din acestea.
2.14
Prin acceptarea acestui Regulament, Utilizatorul se angajează să nu posteze Opinii care conțin linkuri către site-uri externe, care sunt de natură promoțională sau publicitară, care conțin date ale unor terțe părți sau care au un conținut considerat în general ofensator.
2.15
Utilizatorul nu poate șterge sau edita el însuși conținutul unei Opinii. Utilizatorul are dreptul de a solicita Vânzătorului să șteargă sau să modifice o Opinie, trimițând un e-mail la adresa: ro.store@e-mossa.eu.
3
Condițiile de încheiere a contractului de vânzare
3.1
Încheierea Contractului de vânzare între Client și Vânzător are loc după ce Clientul a plasat o comandă folosind Formularul de Comandă din Magazinul online în conformitate cu punctul 2.1.2 al Regulamentului.
3.2
Încheierea unui contract de cumpărare între Client și Vânzător impune ca Clientul să dețină un cont. În cazul în care Clientul plasează o Comandă fără a avea un Cont, crearea unui Cont va avea loc ca parte a procesului de Comandă în conformitate cu clauza 2.1.1. al Regulamentului.
3.3
Prețul unui Produs afișat pe site-ul web al Magazinului online este exprimat în lei (RON) și include taxele relevante. Clientul este informat despre prețul total, inclusiv taxele, al Produsului care face obiectul comenzii, precum și despre costurile de livrare (inclusiv taxele de transport, de livrare și de servicii poștale) și alte costuri, iar în cazul în care valoarea acestor taxe nu poate fi determinată - cu privire la obligația de a le plăti, pe paginile Magazinului online în timpul plasării comenzii, inclusiv în momentul în care Clientul declară că dorește să fie obligat prin Contractul de cumpărare.
3.4
Procedura de încheiere a unui contract de vânzare în Magazinul online prin intermediul Formularului de Comandă:
 1. Încheierea Contractului de vânzare între Client și Vânzător are loc după ce Clientul a plasat o comandă în Magazinul online în conformitate cu punctul 2.1.2 al Regulamentului.
 2. Odată ce Comanda a fost plasată, Vânzătorul confirmă imediat primirea acesteia și, în același timp, acceptă Comanda pentru procesare. Confirmarea primirii Comenzii și a acceptării acesteia în vederea executării se face prin trimiterea de către Vânzător către Client a unui mesaj de e-mail corespunzător la adresa de e-mail a Clientului furnizată în timpul plasării Comenzii, care conține cel puțin declarațiile Vânzătorului privind primirea Comenzii și acceptarea acesteia în vederea executării, precum și confirmarea încheierii Contractului de vânzare. De îndată ce Clientul primește e-mailul de mai sus, contractul de Vânzare între Client și Vânzător este încheiat. Contractul de vânzare este încheiat pe durata executării acestuia.
3.5
Conținutul Contractului de vânzare încheiat este înregistrat, securizat și pus la dispoziția Clientului prin (1) punerea la dispoziție a acestui Regulament pe site-ul web al Magazinului online și (2) trimiterea către Client a mesajului de e-mail menționat la punctul 3.4. al Regulamentului. Conținutul Contractului de vânzare este înregistrat și securizat suplimentar în sistemul informatic al Magazinului online al Vânzătorului.
4
Metode și condiții de plată pentru produse
4.1
Vânzătorul pune la dispoziția Clientului următoarele metode de plată pentru Contractul de vânzare:
4.1.1
Plățile electronice și plățile cu cardul de plată - posibilele metode de plată curente sunt specificate pe site-ul web al Magazinului online în tabul de informații privind metodele de plată și pe site-ul web https://www.idopayments.com. Procesarea plăților electronice și a tranzacțiilor cu carduri de plată se realizează, la alegerea clientului, prin intermediul serviciilor menționate mai jos, care gestionează plățile electronice și cardurile de plată:
 1. IdoPayments sp. z o.o., ul. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polonia, KRS: 0000859711, NIP: 8522666251.
Plățile cu cardul de plată disponibile direct pe site-ul Magazinului online sunt procesate de IdoPayments sp. z o.o., ul. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polonia, KRS: 0000859711, NIP: 8522666251.
4.1.2
Transferuri bancare:
 • Clientul efectuează o plată în contul bancar al Vânzătorului specificat la plasarea Comenzii și în e-mailul de confirmare a primirii Comenzii de către Vânzător.
În detaliile transferului trebuie indicat numele, prenumele și numărul Comenzii.
4.1.3
Ramburs, adică la livrare, cu numerar; Valoarea tranzacției trebuie să fie plătită curierului care livrează Bunurile. În cazul acestei forme de plată, Clientul are posibilitatea să furnizeze numărul său de cont bancar pentru a facilita rambursarea fondurilor de către Vânzător în favoarea Clientului în cazul unei returnări sau al unei reclamații de Bunurile achiziționate în Magazin.
4.2
Termen de plată:
În cazul în care Clientul alege plata electronică sau plata cu cardul de plată, Clientul este obligat să efectueze plata în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea Contractului de vânzare.
5
Costul, mijloacele, timpul de livrare și de recepție a produsului
5.1
Livrarea produsului către Client se face contra cost, cu excepția cazului în care Contractul de vânzare prevede altfel. Costurile de livrare a Produselor (inclusiv taxele de transport, de livrare și poștale) sunt indicate Clientului pe pagina produsului și în timpul procesului de plasare a Comenzii, inclusiv în momentul în care Clientul declară că dorește să fie obligat prin Contractul de cumpărar.
5.2
Vânzătorul pune la dispoziția Clientului următoarele metode de livrare sau de recepție a Produsului:
 1. Serviciul de curierat GLS
 2. Serviciul de curierat DPD
 3. Serviciul de curierat DHL
5.3
Modalitățile de livrare a Produselor indicate în paragraful anterior se aplică, în principiu, tuturor Produselor. Cu toate acestea, este posibil ca unele forme de expediere să nu fie disponibile din cauza naturii sau dimensiunii Produselor oferite, precum și din cauza locației selectate de Client pentru livrarea Comenzii. Informații exacte despre opțiunile de livrare posibile pentru un anumit produs pot fi găsite întotdeauna pe pagina produsului. Acestea pot fi verificate dând click pe linkul "Livrare". În cazul în care sunt comandate mai multe produse, este posibil să se excludă anumite forme de transport din cauza indisponibilității acestuia pentru unul dintre produsele comandate.
5.4
Termenul de livrare a Produsului către client este de până la 35 de zile lucrătoare. În cazul Produselor cu termene de livrare diferite, data de livrare este cea mai lungă perioadă menționată, care nu poate, totuși, să depășească 35 de zile lucrătoare. Timpul de livrare a Produsului către Client constă în:
 1. Timpul de procesare a Comenzii de către Vânzător - este timpul necesar Vânzătorului pentru a pregăti bunurile pentru a fi transferate Clientului sau pentru a trimite Produsul către Client. Clientul este informat de către Vânzător cu privire la termenul de livrare pe pagina Produsului.
 2. Timp de realizare a livrării - este determinat în zile lucrătoare. Acesta este timpul de care are nevoie Transportatorul pentru a livra Produsul către Client. Clientul este informat cu privire la termenul de livrare a coletului care conține Produsul pe pagina produsului, precum și în tabul "Livrare".
Cele două perioade definite mai sus nu ar trebui să depășească în total 35 de zile lucrătoare și sunt considerate în mod colectiv ca fiind termenul de livrare.
5.5
Începutul perioadei de livrare a Produsului către Client se calculează după cum urmează: În cazul în care Clientul alege să plătească electronic sau cu cardul de plată - de la data la care contul bancar sau contul de decontare al Vânzătorului este creditat.
6A
Reclamația produsului pe baza garanției comerciantului
Dispozițiile prezentului capitol se aplică reclamațiilor referitoare la produsele achiziționate de un Consumator sau de un Întreprinzător individual până la 31 decembrie 2022, precum și la produsele achiziționate de un client care nu este consumator sau Întreprinzător individual înainte și după această dată.
6A.1
Baza și domeniul de aplicare a răspunderii Vânzătorului față de Client în cazul în care Produsul vândut prezintă un defect fizic sau juridic (garanție) sunt definite de legile general aplicabile, în special de Codul civil (mai ales articolele 556-576 din Codul civil).
6A.2
Vânzătorul este obligat să livreze Clientului un produs fără defecte.
6A.3
O reclamație poate fi făcută de către client, de exemplu:
 1. în scris la următoarea adresă: MOSSA, Biuro obsługi klienta, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polonia;
 2. în format electronic prin e-mail la adresa: ro.store@e-mossa.eu;
 3. accesând contul dvs. de pe ro.e-mossa.eu și selectând apoi bunurile de reclamat în panoul de reclamații.
6A.4
Se recomandă ca Clientul să precizeze în descrierea reclamației: (1) informațiile și circumstanțele referitoare la obiectul reclamației, în special tipul și data apariției defectului; (2) o cerere privind modalitatea de aducere a Produsului în conformitate cu Contractul de vânzare sau o declarație de reducere a prețului sau de retragere din Contractul de vânzare; și (3) datele de contact ale persoanei care depune reclamația - acest lucru va facilita și accelera soluționarea reclamației de către Vânzător. Cerințele menționate în fraza anterioară au doar titlu de recomandare și nu afectează eficacitatea plângerilor depuse fără descrierea recomandată a plângerii.
6A.5
Vânzătorul răspunde la reclamație fără întârziere, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice Clientul depunerea acesteia. În cazul în care Vânzătorul nu răspunde în termenul menționat mai sus, înseamnă că Vânzătorul a recunoscut reclamația ca fiind justificată.
6A.6
Clientul care își exercită drepturile de garanție este obligat să livreze Produsul defect, pe cheltuiala Vânzătorului, la adresa: MOSSA, Biuro obsługi klienta, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polonia. În cazul în care, din cauza naturii produsului sau a modului în care este instalat, livrarea Produsului de către client ar fi excesiv de dificilă, Clientul este obligat să pună produsul la dispoziția Vânzătorului la locul unde se află Produsul.
6B
Reclamația produsului pentru neconformitate cu contractul
Dispozițiile prezentului capitol se aplică reclamațiilor privind Produsele achiziționate de către un Consumator și de un Întreprinzător individual începând cu 1 ianuarie 2023.
6B.1
În cazul în care Produsul vândut nu este în conformitate cu Contractul de vânzare încheiat, Vânzătorul este răspunzător față de Clientul care este Consumator sau Întreprinzător individual și va soluționa reclamațiile în acest sens în baza prevederilor Legii privind drepturile consumatorilor referitoare la neconformitatea bunurilor cu contractul (art. 43a și următoarele din Legea privind drepturile consumatorilor).
6B.2
În cazul în care Produsul nu este conform cu Contractul de vânzare, Clientul menționat la punctul 6B.1 de mai sus poate solicita repararea Produsului sau înlocuirea acestuia. În cazul în care aducerea Produsului în conformitate cu Contractul de vânzare în modul ales de client este imposibilă sau ar necesita acoperirea unor costuri excesive de către Vânzător, Vânzătorul poate înlocui Produsul în cazul în care Clientul a solicitat repararea sau poate repara Produsul în cazul în care Clientul a solicitat înlocuirea. În cazul în care repararea și înlocuirea sunt imposibile sau ar necesita acoperirea unor costuri excesive de către Vânzător, Vânzătorul poate refuza să aducă Produsul în conformitate cu Contractul de vânzare, iar Clientul poate face cererea indicată la punctul 6B.4 de mai jos. Pentru evaluarea "costurilor excesive", Vânzătorul ia în considerare toate circumstanțele cazului.
6B.3
În cazurile indicate la punctul 6B.2 de mai sus, Clientul va pune la dispoziția Vânzătorului Produsul care urmează să fie reparat sau înlocuit. Vânzătorul repară sau înlocuiește Produsul într-un termen rezonabil din momentul în care Clientul l-a informat pe Vânzător cu privire la neconformitatea produsului și fără inconveniente nejustificate pentru Client. Vânzătorul suportă costurile de reparare sau de înlocuire a produsului și asigură colectarea produsului pe cheltuiala sa. Vânzătorul, pentru a colecta produsul, pune la dispoziția clienților menționați la punctul 6B.1 colectarea gratuită a produsului reclamat prin intermediul unui serviciu de curierat după ce Clientul a făcut o reclamație.
6B.4
În cazul în care se constată că Produsul nu este conform cu Contractul de vânzare, Clientul menționat la punctul 6B.1 poate solicita o reducere a prețului sau o rambursare a prețului ca urmare a retragerii din contract dacă:
 1. Vânzătorul a refuzat să aducă Produsul în conformitate cu Contractul de vânzare în conformitate cu pct. 6B.2 de mai sus;
 2. Vânzătorul nu a reușit să aducă Produsul în conformitate cu Contractul de vânzare în conformitate cu pct. 6B.2 de mai sus;
 3. lipsa de conformitate a Produsului cu Contractul de vânzare continuă chiar dacă Vânzătorul a încercat să aducă bunurile în conformitate cu Contractul de vânzare;
 4. neconformitatea Produsului cu Contractul de vânzare este de natură să justifice fie o reducere a prețului, fie retragerea din Contractul de vânzare, fără a recurge în prealabil la soluțiile prevăzute la pct. 6B.2 de mai sus;
 5. din declarația Vânzătorului sau din circumstanțe reiese clar că Vânzătorul nu va aduce Produsul în conformitate cu Contractul de vânzare într-un termen rezonabil sau fără inconveniente nejustificate pentru Client.
6B.5
Prețul redus este proporțional cu prețul produsului, în funcție de raportul dintre valoarea Produsului care respectă Contractul de achiziție și valoarea Produsului care nu respectă Contractul de achiziție. Vânzătorul rambursează suma datorată Clientului pe baza reducerii de preț fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 14 zile de la primirea notificării de reducere a prețului din partea clientului.
6B.6
Clientul nu se poate retrage din Contractul de vânzare dacă neconformitatea Produsului cu Contractul de vânzare este irelevantă. Neconformitatea Produsului cu contractul de vânzare este presupusă ca fiind relevantă. În cazul retragerii din Contractul de vânzare, Clientul îi va returna imediat Produsul Vânzătorului, pe cheltuiala acestuia. Vânzătorul va rambursa prețul Produsului către client fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 14 zile de la primirea Produsului.
6B.7
În cazul în care neconformitatea Produsului cu Contractul de vânzare se referă doar la unele dintre Produsele livrate în temeiul Contractului de vânzare, Clientul se poate retrage din Contractul de vânzare doar în ceea ce privește acele Produse. În mod excepțional, Clientul se poate retrage din Contractul de vânzare pentru toate Produsele dacă nu se poate aștepta în mod rezonabil ca Clientul să fie de acord să păstreze doar Produsele în conformitate cu Contractul de vânzare.
6B.8
Vânzătorul va rambursa prețul Produselor prin aceeași metodă de plată utilizată de Client la plata acestora, cu excepția cazului în care Clientul este de acord în mod expres cu o metodă diferită de rambursare care nu implică niciun cost pentru Client.
6B.9
Vânzătorul este răspunzător pentru orice neconformitate a Produsului cu Contractul de vânzare care există la momentul livrării și care este descoperită în termen de doi ani de la acel moment, cu excepția cazului în care termenul de valabilitate al Produsului declarat de vânzător este mai lung. Orice neconformitate a Produsului cu Contractul de vânzare care devine evidentă înainte de expirarea unei perioade de doi ani de la livrarea Produsului este prezumată a fi existat la momentul livrării, cu excepția cazului în care se dovedește contrariul sau dacă această prezumție nu poate fi conciliată cu natura Produsului sau cu natura neconformității Produsului cu Contractul de vânzare.
6B.10
Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru neconformitatea Produsului cu Contractul de vânzare dacă Clientul, menționat în secțiunea 6B.1 de mai sus, cel târziu la momentul încheierii Contractului de vânzare, a primit informații clare că produsul achiziționat este incomplet (de exemplu, un produs deteriorat, murdar etc.) și a acceptat lipsa unei caracteristici specifice a Produsului.
6B.11
Clientul, care își exercită drepturile ca urmare a neconformității Produselor cu Contractul de vânzare, trebuie să-și trimite cererea la:
 1. în scris la următoarea adresă: MOSSA, Biuro obsługi klienta, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polonia;
 2. în format electronic prin e-mail la adresa: ro.store@e-mossa.eu;
 3. accesând contul său de pe ro.e-mossa.eu și selectând apoi bunurile care trebuie reclamate în panoul de reclamații.
7
Proceduri extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor și regulile de acces la aceste proceduri
7.1
Clientul, care este un Consumator, poate, dacă este interesat, să recurgă la proceduri extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor. Litigiile referitoare la cumpărăturile online pot fi soluționate prin proceduri de mediere în fața Inspectoratelor Voievodale de Inspecție Comercială sau printr-un proces în fața unei curți de arbitraj din cadrul Inspectoratului Voievodal de Inspecție Comercială. Adresele web ale inspectoratelor voievodale de inspecție comercială pot fi găsite la adresa http://www.polubowne.uokik.gov.pl/download/rejestr_podmiotow.xlsx. De asemenea, Consumatorul poate utiliza și alte metode de soluționare extrajudiciară a litigiilor și, de exemplu, își poate depune plângerea prin intermediul platformei online ODR a UE, disponibile la adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8
Dreptul de retragere (se aplică în cazul contractelor de vânzare încheiate începând cu 25 decembrie 2014)
8.1
Un Client care este un Consumator sau un Întreprinzător care a încheiat un Contract de vânzare poate, în conformitate cu legislația aplicabilă, să se retragă din acesta în termen de 14 zile calendaristice, fără a indica vreun motiv și fără a suporta costuri, cu excepția costurilor prevăzute la punctul 8.8 al Regulamentului.
Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Consumatorul sau Întreprinzătorul trebuie să informeze Vânzătorul, societatea MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. cu sediul social în Toruń, ul. Barwna 53, adresa de e-mail: ro.store@e-mossa.eu, cu privire la decizia de retragere din contract printr-o declarație expresă, de exemplu:
 1. în scris la: MOSSA, Biuro obsługi klienta, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polonia;
 2. în format electronic prin e-mail la adresa: ro.store@e-mossa.eu;
 3. accesând contul de pe ro.e-mossa.eu și selectând apoi bunurile care urmează să fie returnate în panoul de returnare a bunurilor.
Atât Consumatorul, cât și Întreprinzătorul pot utiliza modelul de formular de retragere, dar acest lucru nu este obligatoriu. Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient ca atât Consumatorul, cât și Întreprinzătorul să trimită informație privind exercitarea dreptului său de retragere înainte de expirarea termenului menționat anterior.
8.2
Un model de formular de retragere este inclus în anexa 2 la Legea privind drepturile consumatorilor și este disponibil, de asemenea, la punctul 11 al Regulamentului. Atât consumatorul, cât și Întreprinzătorul poate utiliza modelul de formular de retragere, dar acest lucru nu este obligatoriu.
8.3
Perioada de retragere începe să curgă:
 1. pentru un contract în executarea căruia Vânzătorul livrează Produsul, fiind obligat să transfere proprietatea acestuia (de exemplu, Contract de vânzare) - de la intrarea în posesia Produsului de către Consumator sau Întreprinzător sau de către un terț indicat de acesta, altul decât transportatorul, iar în cazul unui contract care: (1) include în mai multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau în părți - de la intrarea în posesia ultimului Produs, lot sau parte, sau (2) constă în livrarea regulată de Produse pentru o perioadă de timp determinată - de la intrarea în posesia primului Produs;
 2. pentru alte contracte, de la data încheierii contractului.
8.4
În caz de retragere dintr-un contract încheiat la distanță, se consideră că contractul nu a fost încheiat.
8.5
Vânzătorul este obligat să ramburseze imediat, cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii declarației de retragere din contract a Consumatorului sau a Întreprinzătorului, toate plățile efectuate de către Consumator sau Întreprinzător, inclusiv costurile de livrare a Produsului (cu excepția costurilor indicate la punctul 8.8 al Regulamentului). Vânzătorul rambursează plata prin același mijloc de plată utilizat de Consumator sau de Întreprinzător, cu excepția cazului în care Consumatorul sau Întreprinzătorul a fost de acord în mod expres cu o altă metodă de rambursare care nu implică niciun cost pentru Consumator sau Întreprinzător. În cazul în care vânzătorul nu s-a oferit să ridice el însuși Produsul de la Consumator sau de la Întreprinzător, Vânzătorul poate reține rambursarea plății primite de la Consumator sau de la Întreprinzător până când primește Produsul înapoi sau până când Consumatorul sau Întreprinzătorul a furnizat dovada returnării, oricare dintre aceste evenimente are loc primul.
8.6
Consumatorul sau Întreprinzătorul este obligat să returneze Produsul Vânzătorului imediat, cel târziu în termen de 14 zile de la data la care a renunțat la contract, sau să îl predea unei persoane autorizate de Vânzător să îl ridice, cu excepția cazului în care Vânzătorul s-a oferit să ridice el însuși Produsul. Este suficient să se trimite Produsul înapoi înainte de termenul limită. Consumatorul sau Întreprinzătorul poate returna produsul la adresa: MOSSA, Biuro obsługi klienta, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polonia.
8.7
Consumatorul sau Întreprinzătorul este răspunzător pentru orice diminuare a valorii Produsului care rezultă din utilizarea produsului dincolo de ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produsului.
8.8
Eventualele costuri legate de rezilierea Contractului de către Consumator sau Întreprinzător pe care Consumatorul sau Întreprinzătorul este obligat să le suporte:
 1. În cazul în care Consumatorul sau Întreprinzătorul a ales o metodă de livrare a Produsului, alta decât cea mai ieftină metodă obișnuită de livrare disponibilă în Magazinul online, Vânzătorul nu este obligat să ramburseze Consumatorului sau Întreprinzătorului costurile suplimentare suportate de acesta.
 2. Consumatorul sau Întreprinzătorul suportă costurile directe de returnare a Produsului.
8.9
Dreptul de retragere al Consumatorului sau al Întreprinzătorului este exclus în cazul contractelor:
 1. de prestarea de servicii, în cazul în care comerciantul a prestat un serviciu în întregime cu consimțământul expres al Consumatorului sau al Întreprinzătorului care a fost informat înainte de prestare că își va pierde dreptul de retragere după ce Comerciantul a prestat serviciul;
 2. în care prețul sau remunerația depinde de fluctuațiile pieței financiare asupra cărora comerciantul nu are niciun control și care pot apărea înainte de sfârșitul perioadei de retragere;
 3. în care obiectul prestației este un articol neprefabricat, fabricat conform specificațiilor Consumatorului sau ale Întreprinzătorului sau pentru a răspunde nevoilor sale personalizate;
 4. în cazul în care obiectul serviciului este un produs perisabil sau cu termen de valabilitate scurt;
 5. în cazul în care obiectul serviciului este un articol furnizat într-un ambalaj sigilat care nu poate fi returnat după deschidere din motive de sănătate sau de igienă, dacă ambalajul a fost deschis după livrare;
 6. în care obiectul serviciului constă în elemente care, prin natura lor, sunt inseparabile de alte elemente după livrare;
 7. în cazul în care obiectul serviciului constă în băuturi alcoolice, al căror preț a fost convenit la momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare poate avea loc numai după 30 de zile și a căror valoare depinde de fluctuațiile pieței asupra cărora comerciantul nu are niciun control;
 8. în cazul în care Consumatorul sau Întreprinzătorul a solicitat în mod expres comerciantului să se deplaseze la el în scopul efectuării unor reparații sau a unor lucrări de întreținere urgente; dacă comerciantul prestează servicii suplimentare față de cele solicitate de Consumator sau de Întreprinzătorul sau furnizează bunuri, altele decât piesele de schimb utilizate în mod necesar pentru efectuarea reparațiilor sau a lucrărilor de întreținere, dreptul de retragere se aplică Consumatorului sau Întreprinzătorului în ceea ce privește serviciile sau bunurile suplimentare;
 9. în cazul în care obiectul serviciului este o înregistrare sonoră sau vizuală sau un program informatic furnizat într-un ambalaj sigilat, dacă ambalajul este deschis după livrare;
 10. de furnizare de ziare, periodice sau reviste, cu excepția unui contract de abonament;
 11. încheiate prin licitație publică;
 12. de furnizare de cazare, alta decât cea în scop rezidențial, transportul de bunuri, închirierea de mașini, catering, servicii legate de petrecerea timpului liber, divertisment, evenimente sportive sau culturale, dacă în contract se specifică data sau perioada de prestare a serviciului;
 13. de furnizare de conținut digital care nu este înregistrat pe un suport material, în cazul în care executarea a început cu consimțământul expres al Consumatorului sau al Întreprinzătorului înainte de sfârșitul perioadei de retragere și după ce comerciantul a informat Consumatorul cu privire la pierderea dreptului de retragere.
9
Protecția datelor cu caracter personal
9.1
Administratorul bazei de date a Clienților Magazinului online este MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c., cu sediul social în Toruń, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, denumit în continuare "Operator".
9.2
Datele cu caracter personal ale Clienților Magazinului online sunt stocate de către Operator și securizate corespunzător în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare "GDPR".
9.3
Datele cu caracter personal ale Clienților vor fi prelucrate pentru:
 1. executarea Contractului de vânzare, adică în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR,
 2. a trimite informații comerciale în scopul comercializării propriilor produse și servicii ale Operatorului, adică în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR,
 3. exprimarea opiniei Clientului cu privire la produsele sau serviciile electronice, adică în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR.
9.4
Datele cu caracter personal ale Clienților vor fi colectate numai dacă aceștia le furnizează în mod voluntar prin plasarea unei comenzi, prin contactarea operatorului sau prin crearea unui Cont.
9.5
Clientul poate accepta să primească un Buletin informativ la adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării sau într-o etapă ulterioară. Acordarea consimțământului de mai sus, echivalează cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator în scopul comercializării directe a propriilor produse și cu trimiterea de informații comerciale la adresa de e-mail prin mijloace electronice, astfel cum sunt definite în Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice. Consimțământul dat este voluntar și poate fi revocat în orice moment.
9.6
Odată ce contractul a fost îndeplinit sau contul Clientului a fost șters, prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului va fi limitată și, după expirarea perioadelor de prelucrare prevăzute de lege, datele vor fi șterse, cu excepția cazului în care Clientul își dă acordul expres pentru continuarea utilizării datelor de către Operator.
9.7
Clienții Magazinului online au dreptul de a accesa și corecta informațiile pe care le-au furnizat și care constituie date cu caracter personal și au, de asemenea, dreptul de a solicita accesul la informațiile pe care le-au furnizat și care constituie date cu caracter personal, dreptul la rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, Clientul are dreptul de a retrage în orice moment consimțământul dat, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, precum și dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, care este Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych].
9.8
Politica de confidențialitate a magazinului online ro.e-mossa.eu, care reglementează în detaliu aspectele legate de protecția datelor, aspectele privind cookie-urile și datele de utilizare, este disponibilă la adresa https://ro-emossa.iai-shop.com/ro/terms/politica-de-confidentialitate-20.html.
10
Dispoziții finale
10.1
Contractele încheiate prin intermediul Magazinului online sunt încheiate în limba română.
10.2
Modificarea Regulamentului:
10.2.1
Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a modifica acest Regulament în termenii și condițiile stabilite în prezentul document. Orice modificări vor fi publicate sub forma unui text consolidat care conține modificările aduse Regulamentului pe site-ul web al magazinului ro.e-mossa.eu, împreună cu informații privind modificările efectuate, și vor intra în vigoare la data indicată de fiecare dată de către Furnizorul de servicii, dar nu mai devreme de 7 zile de la publicarea versiunii modificate a Regulamentului pe site-ul web. Modificările aduse Regulamentului nu se aplică comenzilor plasate înainte de intrarea în vigoare a modificărilor, aceste comenzi se procesează ca și până acum. În plus, pentru a face cumpărături de la Magazinul online ro.e-mossa.eu este necesară citirea și acceptarea de fiecare dată a versiunii actuale a Regulamentului.
10.2.2
În cazul încheierii unor contracte cu caracter continuu pe baza acestui Regulament (de exemplu, furnizarea de Servicii Electronice - Cont), Regulamentul modificat este obligatoriu pentru Beneficiarul de Servicii cu condiția respectării cerințelor prevăzute la articolele 384 și 384[1] din Codul civil, adică Beneficiarul de Servicii a fost notificat în mod corect cu privire la modificări și nu a reziliat contractul în termen de 14 zile calendaristice de la data notificării. În cazul în care modificarea Regulamentului are ca rezultat introducerea unor noi taxe sau o creștere a taxelor actuale, Beneficiarul de Servicii care este un consumator, are dreptul să se retragă din contract.
10.2.3
În cazul încheierii de contracte, altele decât contractele permanente (de exemplu, Contractele de vânzare) în temeiul prezentului Regulament, modificările aduse Regulamentului nu afectează în niciun fel drepturile dobândite de Beneficiarii de servicii/Clienții care sunt consumatori înainte de intrarea în vigoare a modificărilor regulamentului; în special, modificările aduse regulamentului nu afectează comenzile deja plasate sau efectuate și Contractele de vânzare încheiate, în curs de realizare sau de executare.
10.3
Este exclusă aplicarea dispozițiilor Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri, elaborată la Viena la 11 aprilie 1980, și ale Convenției privind termenul de prescripție în materie de vânzare internațională de mărfuri, elaborată la New York la 14.06.1974.
10.4
Aspectele care nu sunt reglementate de prezentul Regulament sunt reglementate de dispozițiile generale aplicabile ale legislației poloneze, în special: Codul civil; Legea privind furnizarea de servicii electronice din 18 iulie 2002 (Dz.U. din anul 2002 nr. 144, poziția 1204, cu modificările ulterioare); pentru Contractele de vânzare încheiate începând cu 25 decembrie 2014 cu Clienții care sunt consumatori - dispozițiile Legii privind drepturile consumatorilor din 30 mai 2014 (Dz.U. din anul 2014, pct. 827, cu modificările și completările ulterioare), precum și alte prevederi relevante din legislația de aplicare generală, sub rezerva pct. 10.6.
10.5
Alegerea legii poloneze nu are ca efect privarea consumatorului de protecția pe care i-o oferă dispozițiile de la care nu se poate deroga prin acord în temeiul legii țării în care acesta își are reședința obișnuită, cu condiția ca comerciantul: (1) își desfășoară activitățile comerciale sau profesionale în țara în care consumatorul își are reședința obișnuită; sau (2) direcționează aceste activități în orice mod către această țară sau către mai multe țări, inclusiv către această țară, iar contractul se încadrează în domeniul de aplicare al acestor activități.
10.6
În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul Roma I, Vânzătorul/Furnizorul de servicii alege legea poloneză ca lege aplicabilă contractelor încheiate cu consumatorii, inclusiv contractelor de vânzare, contractelor privind furnizarea de Servicii Electronice. Legislația poloneză transpune Directiva nr. 2011/83/UE din octombrie 2014, care unifică legislația europeană privind contractele încheiate la distanță, inclusiv online. Furnizorul de servicii respectă legea mai favorabilă aplicabilă consumatorilor sau comercianților în conformitate cu legea reședinței obișnuite a consumatorului sau comerciantului.
10.7
Magazinul online ro.e-mossa.eu respectă și pune în aplicare în activitățile sale principiile care decurg din Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind blocarea geografică nejustificată și alte forme de discriminare a clienților pe motive de naționalitate, reședință sau loc de stabilire pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394 și a Directivei 2009/22/CE. Accesul la Magazinul online, inclusiv orice Comandă plasată prin intermediul acestuia, se efectuează pe baza condițiilor indicate în acest Regulament, indiferent de naționalitatea, locul de reședință sau sediul comercial al Clientului. Magazinul ro.e-mossa.eu nu redirecționează către alte versiuni ale interfeței Magazinului pe baza naționalității clientului, a locului de reședință sau a locului de desfășurare a activității fără acordul prealabil expres al Clientului sau al Beneficiarului de servicii. Magazinul ro.e-mossa.eu nu utilizează și nu va utiliza niciun alt criteriu considerat în mod obișnuit discriminatoriu, inclusiv cele care nu sunt menționate în Regulamentul menționat mai sus.

Locațiile de livrare a Produselor (țările de livrare) vor fi indicate și actualizate permanent de către Vânzător și puse la dispoziția Clienților și a Beneficiarilor de Servicii.
11
Model de formular de retragere
Descarcă

pixel